top of page
BANNER BACKPAGE.jpg

O projekcie Cyber IN Practice

Aspekty cyberzagrożeń i zarządzania ryzykiem są ważne dla wszystkich we współczesnym społeczeństwie.

Projekt Cyber IN Practice ma na celu transformację cyfrową poprzez rozwój potencjału cyberbezpieczeństwa studentów wyższych uczelni na kierunkach innych niż informatyka. Szczegółowo skupia się na przedstawieniu tej wiedzy studentom na kierunkach nieinformatycznych.

Zespół projektowy stosuje innowacyjne podejścia do wdrażania programu nauczania cyberbezpieczeństwa na kierunkach niezwiązanych z branżą IT. Podzielone na małe fragmenty (tzw. moduły) treści z zakresu cyberbezpieczeństwa integrowane są z dyscyplinami pozainformatycznymi. Zastosowanie tego podejścia daje wartość dodaną w konkretnych badanych dziedzinach naukowych.

Szczegółowe cele projektu

01.

Zmniejszenie regionalnych dysproporcji w zakresie umiejętności i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w krajach partnerskich

02.

Wspieranie identyfikacji cyberzagrożeń i luk bezpieczeństwa w szkolnictwie wyższym.

03.

Wspieranie głównych grup docelowych w uświadomieniu sobie zagrożeń cybernetycznych poprzez wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego w instytucjach szkolnictwa wyższego w UE.

04.

Promowanie zmiany we wprowadzaniu cyberbezpieczeństwa poprzez dostarczanie innowacyjnych modułów edukacyjnych i rozpowszechnianie głównych rezultatów projektu.

05.

Wzmocnienie sieci w celu rozwiązania typowych problemów związanych z implementacją zasad cyberbezpieczeństwa w krajach partnerskich poprzez generowanie wiedzy i dzielenie się nią między partnerami.

06.

Integracja szkoleń pilotażowych i testowych na kierunkach nieinformatycznych w szkołach wyższych.

07.

Zapewnianie rozwoju realistycznych oczekiwań poprzez poznanie cyberzagrożeń i zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym w stosunku do partnerów oraz ich sieciom lokalnym i regionalnym.

08.

Facylitacja oraz tworzenie synergii, pozwalające na realizację wspólnych celów i zadań, które będą potencjalnie większe niż te, które mogą osiągnąć partnerzy pracujący w pojedynkę.

bottom of page