top of page
BANNER.png

Насоченост на проекта
Cyber IN Practice?

Проектът Cyber ​​IN Practice е ориентиран към подобряване на съществуващия експертен опит в страните-участници в консорциума (а и не само в тях), като подкрепя развитието на професионални групи, ангажирани с подобряването на аспектите на киберсигурността, и тяхното внедряване в неИТ научни дисциплини в системата на висшето образование.

Our Services

Нашия екип

Marmara University

 

Роля: Координатор

Държава: Турция

Град: Истанбул

Тип организация: Университет

Muğla Sıtkı Koçman University

Роля: Партньор

Държава: Турция

Град: Муула

Тип организация: Университет

Training 2000 psc

 

Роля: Партньор

Държава: Италия

Град: Песаро-Урбино

Тип организация: Образователен център

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Роля: Партньор

Държава: България

Град: София

Тип организация: Университет

Fundacja Eduvibes

Роля: Партньор

Държава: Полша

Град: Лодз

Тип организация: Университет

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

Роля: Асоцииран партньор

Държава: Швейцария

Град: провинция Лугано

Тип организация: Университет

Отзиви

“Information is a significant component of most organizations’ competitive strategy either by the direct collection, management, and interpretation of business information or the retention of information for day-to-day business processing. Some of the more obvious results of IS failures include reputational damage, placing the organization at a competitive disadvantage, and contractual noncompliance. These impacts should not be underestimated.”

The Institute of Internal Auditors - IIA

Contact
bottom of page